Thủ thuật VPS

Create/restore backups in CentOS Web Panel (Sao lưu/Khôi phục CWP)

Sao lưu dữ liệu trong CWP:

 1. Đăng nhập vào tài khoản CWP của bạn
 2. Điều hướng đến thẻ tab File Management->Backup->Download a backup copy
 3. Ở đây bạn có 1 số tùy chọn:
  – Download a full website backup – hành động này sẽ tạo bản sao lưng đầy đủ và bạn có thể tải xuống bản sao lưu đầy đủ cho trang web của mình. Nó rất hữu ích nếu bạn muốn chuyển trang web sang máy chủ khác hoặc khôi phục nó trong trường hợp có vấn đề.
  – Home Directory – download an archive containing your home directory
  – All Mysql – download a backup of all your MySQL/MariaDB databases
  – All Account Email – backup of all your email accounts.

Để khôi phục bản sao lưu CWP của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản CWP của bạn
 2. Điều hướng đến thẻ tab File Management->Backup->Restore a backup copy
 3. Tải lên bản sao lưu của bạn.

Tại thời điểm này chức năng khôi phục bị lỗi nên tốt nhất là bạn nên khôi phục các tệp qua cơ sở dữ liệu FTP và MySQL qua phpMyAdmin.

Video hướng dẫn bên dưới:

Nguồn: https://plothost.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *