Cách nhận biết máy tính đang sử dụng chuẩn UEFI hay Legacy ?

Trước khi tìm ra lời giải cho việc máy tính bạn đang sử dụng chuẩn UEFI hay LEGACY thì chúng ta tìm hiểu xem UEFI và Legacy là gì đã nhé.

Đọc tiếp

Chia sẻ và thích bài viết này: