Đầu ghi hình camera KBVision không nhận ổ cứng

Đầu ghi hình camera KBVision không nhận ổ cứng có rất nhiều nguyên nhân như:

  • Ổ cứng (HDD) bị hỏng hoặc bị bad sector (mặc dù là ổ mới mua cũng sẽ xảy ra tình trạng này).
  • Điện áp cấp cho ổ cứng không đủ (Trường hợp này báo Disk Error vẫn cho Format nhưng không thành công và đầu ghi không nhận HDD)
  • Dây cáp ổ cứng (SATA) hoặc dây nguồn ổ cứng chưa được kết nối đúng cách hoặc bị lỏng.
  • Cổng SATA trên mainboard của đầu ghi bị hỏng (bị gãy hoặc hở mối hàn…).
  • Ổ cứng (HDD) có dung lượng lớn hơn dung lượng đầu ghi hình hỗ trợ.

Đọc tiếp